top of page

Πολιτική Ιδιωτικότητας

Tελευταία Επικαιροποίηση: Ιούνιος 2023 Η ιδιωτικότητά σας είναι προτεραιότητα για εμάς. Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας σας εξηγεί χωρίς μυστικά ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε στην The Art Flip, για ποιο σκοπό, τα δικαιώματα που διαθέτετε και τον τρόπο που μπορείτε να τα ασκήσετε καθώς και κάθε άλλη σημαντική πληροφορία που πρέπει να γνωρίζετε γύρω από την επεξεργασία των δεδομένων σας, ώστε να ενημερωθείτε με τρόπο κατανοητό, συνοπτικό και διαφανή για αυτήν, προτού συμβληθείτε μαζί μας και εγγραφείτε σε Σεμινάριο που διοργανώνουμε. H Παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων οποιουδήποτε προσώπου συναλλάσσεται μαζί μας ως συμμετέχων στα Σεμινάρια που πραγματοποιούμε (εφεξής: τα Σεμινάρια), διά της εγγραφής και αγοράς θέσης συμμετοχής είτε μέσω των συνδεδεμένων ιστοσελίδων μας www.theartflip.com και www.theartflipschool.com, είτε διά ζώσης στη έδρα μας (offline), καθώς και οποιουδήποτε προσώπου επισκέπτεται τη σελίδα μας στο Facebook «The Art Flip». Ως εκ τούτου, σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και στο σύνολό της την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας, ώστε να βεβαιωθείτε ότι την κατανοήσατε πλήρως. Μπορείτε να αντιγράψετε, εκτυπώσετε και μεταφορτώσετε τη Πολιτική, κάνοντας κλικ εδώ. Περιεχόμενα 1. Τα βασικά που πρέπει να γνωρίζετε 2. Από πού συλλέγουμε τα δεδομένα σας; 3. Γιατί μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας; 4. Σε ποιους κοινοποιούνται ή διαβιβάζονται τα δεδομένα σας; 5. Που αποθηκεύoνται τα δεδομένα σας, με πόση ασφάλεια και για πόσο χρονικό διάστημα; 6. Ο λογαριασμός σας στην The Art Flip και επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν 7. Λοιπά θέματα που αφορούν τη ιδιωτικότητά σας και την παρούσα Πολιτική 1. Τα βασικά που πρέπει να γνωρίζετε α. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων σας; Η ατομική επιχείρηση «ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ» και το διακριτικό τίτλο «The Art Flip» (εφεξής: «Τhe Art Flip»), με ΑΦΜ EL 061951661, με έδρα στην Αθήνα, Καρ. Σερβίας 12-14, Ελλάδα, η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την διοργάνωση και υλοποίηση Σεμιναρίων ζωγραφικής για ενήλικες ερασιτέχνες, με υπεύθυνη και εισηγήτρια την κ. Μάριον Κουμπούρη και η οποία διαχειρίζεται και λειτουργεί τον ιστότοπο www.theartflip.com και www.theartflipschool.com και τη σελίδα στο Facebook Τhe Art Flip.   Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την επεξεργασία των δεδομένων σας και την παρούσα Πολιτική:  -μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: admin@theartflipschool.com -τηλεφωνικά στα τηλ. 2130456704, 6944190122 -ταχυδρομικά στη διεύθυνση Καρ. Σερβίας 12-14, 10562 Ελλάδα β. Tι κατηγορίες δεδομένων σας επεξεργαζόμαστε; Δυνάμεθα να επεξεργαστούμε τα εξής προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν: Όνομα Επώνυμο Ταχυδρομική Διεύθυνση Αριθμός τηλεφώνου (σταθερό και κινητό) Email Το ή τα Σεμινάριο(α) στα οποία επιθυμείτε να εγγραφείτε Όνομα χρήστη λογαριασμού στην ιστοσελίδα μας και στοιχεία που αφορούν τη σύνδεσή σας σε αυτόν Aριθμός διαδικτυακής παραγγελίας Σεμιναρίου Πληρωτέο Ποσό για διαδικτυακή ή δια ζώσης παραγγελία / εγγραφή σε Σεμινάριο Αριθμός εγγραφής Ανωνυμοποιημένα δημογραφικά δεδομένα των επισκεπτών της σελίδας μας στο Facebook γ. Για ποιους σκοπούς μπορούμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας; Για τους παρακάτω καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς: 1. Για την παραγγελία, εγγραφή, αγορά θέσης και παρακολούθηση Σεμιναρίων και λήψη των εκ μέρους μας προσφερόμενων παροχών, διαδικτυακών ή μη. Ειδικότερα, προβαίνουμε σε συλλογή, καταχώρηση, ανάκτηση, χρήση, σύνδεση, συσχετισμό και αποθήκευση όλων των κατηγοριών δεδομένων σας για τη σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης παροχής υπηρεσιών Σεμιναρίων ζωγραφικής καθώς και την εν γένει παροχή των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε. Εδώ περιλαμβάνεται και η επεξεργασία που πραγματοποιείται για την πραγματοποίηση και επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής σε Σεμινάριο και για την ομαλή και επιτυχή αποστολή των κατά περίπτωση απαραίτητων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της διαδικτυακής αγοράς, την εξόφληση του τιμήματος, τη δημιουργία και λειτουργία του ηλεκτρονικού λογαριασμού σας, την παρακολούθηση των Σεμιναρίων καθώς και τη δυνατότητα να επικοινωνούμε μαζί σας.   2. Για την αποστολή ηλεκτρονικών επικοινωνιών (emails με Newsletters) για λόγους εμπορικής προώθησης.  Ειδικότερα, δυνάμεθα να προβαίνουμε σε συλλογή, αποθήκευση, διαβίβαση σε συνεργάτες μας και χρήση δεδομένων (ιδίως το email σας) για άμεση εμπορική προώθηση των Σεμιναρίων που προσφέρουμε, αποστέλλοντάς σας νομίμως Ενημερωτικά Δελτία (Newsletter) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, τα οποία περιέχουν ενημερώσεις, νέα και προσφορές για τα Σεμινάρια που παρέχουμε. 3. Για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Ειδικότερα, δυνάμεθα να προβαίνουμε σε συλλογή, αποθήκευση, διαβίβαση, κοινολόγηση και χρήση δεδομένων ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο δικαστικής ή εξωδικαστικής διαδικασίας, για να μπορέσουμε να αξιώσουμε την εφαρμογή των όρων ή οποιασδήποτε σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας και Παροχής των Σεμιναρίων μας. 4. Για τη μετάβαση σε νέα νομική μορφή.  Ειδικότερα, δυνάμεθα να προβούμε σε διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε οποιονδήποτε νόμιμο καθολικό διάδοχο της ατομικής μας επιχείρησης, στο πλαίσιο μετάβασης σε άλλη νομική μορφή, εξαγοράς ή συγχώνευσης. 5. Για λόγους συμμόρφωσης με υποχρέωση που μας επιβάλλεται από το νόμο. Ειδικότερα, δυνάμεθα να προβαίνουμε σε συλλογή, διαβίβαση, κοινολόγηση και χρήση δεδομένων για εκπλήρωση φορολογικών ή άλλων εννόμων υποχρεώσεών μας.  6. Για στατιστικούς σκοπούς. Δυνάμεθα να προβαίνουμε σε καθορισμό κριτηρίων για δημιουργία και εξαγωγή ανωνυμοποιημένων στατιστικών σε σχέση με τις επισκέψεις των χρηστών του διαδικτύου στη σελίδα μας στο Facebook, κάνοντας χρήση του εργαλείου «Facebook Insights», ώστε να προσαρμόσουμε αναλόγως τις υπηρεσίες μας ή/και να αναπτύξουμε νέες υπηρεσίες. Παρακαλώ λάβετε υπόψιν σας ότι οι παραπάνω σκοποί επεξεργασίας δεν σας αφορούν απαραιτήτως, καθότι δεν είναι βέβαιο ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας για όλους τους ανωτέρω σκοπούς. δ. Ποια δικαιώματα διαθέτετε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων που πραγματοποιούμε; 1. Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε, κατόπιν σχετικού αιτήματος, πρόσβαση στα δεδομένα σας, η οποία σας επιτρέπει, αφενός να λάβετε επιβεβαίωση για το αν επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα και αφετέρου, εάν συμβαίνει τούτο, με τον κατά περίπτωση πρόσφορο τρόπο, να λάβετε όλες τις σχετικές πληροφορίες αναφορικά με: τους σκοπούς της επεξεργασίας τις κατηγορίες δεδομένων που επεξεργαζόμαστε τους αποδέκτες που κοινοποιούμε τα εν λόγω δεδομένα το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος εκ μέρους σας για διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων σας ή για περιορισμό ή αντίταξη στην επεξεργασία τους, την ύπαρξη του δικαιώματος υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη στάθμιση που πραγματοποιήσαμε ανάμεσα στα έννομα συμφέροντα που επιδιώκουμε και στα δικά σας συμφέροντα, θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, αναφορικά με επεξεργασίες δεδομένων που είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων μας. (βλ.Ενότητα 3.β) 2. Δικαίωμα παροχής αντιγράφου των δεδομένων που σας αφορούν. Έχετε το δικαίωμα, κατόπιν σχετικού αιτήματος, να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία, χωρίς χρέωση, ανά εύλογα τακτά χρονικά διαστήματα, σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή. 3. Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας. Έχετε το δικαίωμα, κατόπιν σχετικού αιτήματος, να ζητήσετε τη διόρθωση ή επικαιροποίηση ανακριβών δεδομένων ή να ζητήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν, ενδεχομένως με συμπληρωματική δήλωση, στις οποίες θα προβούμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 4. Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας. Έχετε το δικαίωμα, κατόπιν σχετικού αιτήματος, να ζητήσετε τη διαγραφή και την συνακόλουθη παύση της επεξεργασίας των δεδομένων που σας αφορούν, ακόμα και πριν την πάροδο της προβλεπόμενης διάρκειας αποθήκευσης. Η διαγραφή θα πραγματοποιηθεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εφόσον επικαλείστε έναν από τους ακόλουθους λόγους: η διαγραφή επιβάλλεται από νομική υποχρέωση που μας βαρύνει τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν ανακαλέσατε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων η επεξεργασία βασίζεται αποκλειστικά στη συγκατάθεσή σας και δεν στηρίζεται σε άλλη νομική βάση ασκήσατε για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο το δικαίωμα εναντίωσης/αντίταξης στην επεξεργασία των δεδομένων σας,  εκτός αν η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη: για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων για επιτακτικούς και νόμιμους λόγους που μπορούμε να επικαλεστούμε και αποδείξουμε ότι υπερισχύουν των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας για την εκ μέρους μας τήρηση νομικής υποχρέωσης (πχ. φορολογικές υποχρεώσεις) που επιβάλλει την επεξεργασία.  5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας. Έχετε το δικαίωμα, κατόπιν σχετικού αιτήματος, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που σας αφορούν εφόσον: αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας επιθυμείτε τη διατήρησή τους αντί της διαγραφής τους επειδή τα χρειάζεστε για τη θεμελίωση, άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων στο πλαίσιο άσκησης του δικαιώματός σας για εναντίωση στην επεξεργασία (βλ.Ενότητα 1.δ.6) και ενώ δεν έχει επαληθευτεί ακόμη αν η εκ μέρους μας επεξεργασία κρίνεται παρόλα αυτά απαραίτητη  Όταν περιοριστεί η επεξεργασία των δεδομένων σας, τότε αυτά απλώς θα αποθηκεύονται από εμάς ενώ θα υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεών μας ή για την προστασία των δικαιωμάτων τρίτων.  6. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Έχετε το δικαίωμα, κατόπιν σχετικού αιτήματος, να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, και να διακοπεί έτσι η επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς, εκτός εάν πρόκειται για επεξεργασία η οποία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς και νόμιμους λόγους που επικαλούμαστε και οι οποίοι υπερισχύουν των δικών σας συμφερόντων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 7. Δικαίωμα εναντίωσης σε αποστολή ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Newsletters) για λόγους εμπορικής προώθησης. Αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων σας για την αποστολή ηλεκτρονικών επικοινωνιών για λόγους εμπορικής προώθησης (Newsletters), επισημαίνεται ρητά και χωριστά από το γενικό δικαίωμα εναντίωσης που εξηγήσαμε πιο πριν ότι έχετε το δικαίωμα, κατόπιν σχετικού αιτήματος, να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή, ελεύθερα και χωρίς οποιαδήποτε αιτιολόγηση, στην επεξεργασία δεδομένων σας που πραγματοποιείται για την εν λόγω αποστολή, και να μην λαμβάνετε εφεξής άλλες ηλεκτρονικές επικοινωνίες από εμάς για σκοπούς εμπορικής προώθησης, ακόμα και αν δυνάμει του ισχύοντος νομικού πλαισίου ή της συγκατάθεσης που μας παρείχατε, θα είχαμε το δικαίωμα να σας τις αποστείλουμε. 8. Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης. Σε περίπτωση που η επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν στηρίζεται σε νομίμως παρασχεθείσα συγκατάθεσή σας (δείτε στην Ενότητα 3.δ ποια επεξεργασία είναι αυτή), έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή, υποβάλλοντας αίτημα με τον τρόπο που περιγράφεται αμέσως παρακάτω (βλ. Ενότητα 1.ε).  9. Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας. Έχετε το δικαίωμα, κατόπιν σχετικού αιτήματος, να λάβετε τα δεδομένα που μας υποβάλλατε στο πλαίσιο της διαδικτυακής σας εγγραφής σε Σεμινάριο καθώς και να ζητήσετε την απευθείας διαβίβαση αυτών σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, δυνάμενοι παράλληλα να αιτηθείτε και τη διαγραφή τους.  Το δικαίωμα αυτό δεν εφαρμόζεται στη μη αυτοματοποιημένη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας που πραγματοποιείται κατά την διά ζώσης εγγραφή σας σε Σεμινάριο στην έδρα μας. 10. Δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια αρχή. Σας ενημερώνουμε ότι, ως υποκείμενα των δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν από εμάς παραβαίνει την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε να υποβάλλετε την καταγγελία σας στην εποπτική αρχή της χώρας της ΕΕ στην οποία έχετε συνήθη διαμονή, στην οποία εργάζεστε ή στην οποία συντελείται η εικαζόμενη παραβίαση. Εφόσον η εν λόγω χώρα είναι η Ελλάδα, η καταγγελία σας πρέπει να απευθυνθεί στην ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Γραφεία: Κηφισίας 1-3,  Τ.Κ. 115 23, Αθήνα,   Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, www.dpa.gr, contact@dpa.gr,  η οποία είναι και η εποπτεύουσα αρχή για εμάς. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr > Τα δικαιώματά μου > Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες. ε. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν;    Δεσμευόμαστε να σας διευκολύνουμε στην άσκηση όλων των δικαιωμάτων που διαθέτετε σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο και όπως τα εξηγούμε στη σχετική ενότητα (βλ. Ενότητα 1.δ), εφόσον βεβαίως εξακριβώσουμε την ταυτότητά σας. Θα πρέπει πρώτα όμως να μας απευθύνετε σχετικό αίτημα: Είτε ηλεκτρονικά:  Σας συνιστούμε να υποβάλλετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας ένα email στη διεύθυνση: admin@theartflip.com. Είτε ταχυδρομικά: Μπορείτε να μας στείλετε ταχυδρομικά το αίτημά σας στη διεύθυνση: Καρ. Σερβίας 12-14, 10562 Ελλάδα Είτε προφορικά: Εναλλακτικά, μπορείτε να υποβάλλετε το αίτημά σας προφορικά, διά ζώσης στην έδρα μας ή τηλεφωνικά στα τηλέφωνα: 2130456704, 6944190122 Είτε με το πάτημα ενός κουμπιού Ειδικά για την άσκηση του δικαιώματός σας για εναντίωση στην εκ μέρους μας νόμιμη αποστολή ηλεκτρονικών επικοινωνιών απευθείας εμπορικής προώθησης (Newsletters), μπορείτε να πατήσετε το σύνδεσμο/κουμπί απεγγραφής (unsubscribe button), το οποίο βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε μηνύματος που σας στέλνουμε και να διαγραφείτε αυτόματα από τη λίστα αποστολής τέτοιων επικοινωνιών.  στ. Πώς θα σας διευκολύνουμε εμείς στην άσκηση των δικαιωμάτων σας; Άμεση ανταπόκριση Δεσμευόμαστε να ανταποκριθούμε αμελλητί στο αίτημά σας, αναλαμβάνοντας όλες τις απαιτούμενες ενέργειες χωρίς χρέωση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Παροχή πληροφοριών  Ανταποκρινόμενοι στο αίτημά σας, θα σας παρέχουμε πληροφορίες, ανακοινώνοντας την ενέργεια που πραγματοποιήσαμε (πχ. διαγραφή, διόρθωση δεδομένων κλπ), χωρίς χρέωση, με τρόπο συνοπτικό, διαφανή και κατανοητό, ή το αντίγραφο των δεδομένων σας που ζητήσατε, σε ηλεκτρονική μορφή που χρησιμοποιείται συνήθως (email), εκτός αν ζητήσετε κάτι διαφορετικό. Επίσης, σε περίπτωση που αιτηθείτε τη φορητότητα των δεδομένων σας, θα τα διαβιβάσουμε σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο από μηχανήματα μορφότυπο. Ενημέρωση των αποδεκτών για τις ενέργειες που αιτηθήκατε Θα ανακοινώσουμε κάθε διόρθωση, διαγραφή δεδομένων που σας αφορούν ή περιορισμό της επεξεργασίας τους την οποία αιτηθήκατε σε όλους αποδέκτες στους οποίους γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα σας και εφόσον το ζητήσετε, μπορούμε να σας παρέχουμε οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με αυτούς. Άμεση διακοπή αποστολής ηλεκτρονικών επικοινωνιών Στην περίπτωση που αντιταχθείτε στην αποστολή Newsletters και επιλέξετε την απεγγραφή σας από τη λίστα αποστολής καθώς και στην περίπτωση που ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας που δώσατε πριν τη συλλογή και επεξεργασία του email σας για αποστολή ηλεκτρονικών επικοινωνιών απευθείας εμπορικής προώθησης κατά τη διά ζώσης (όχι ηλεκτρονική) εγγραφή σας σε Σεμινάριο, δεν θα λάβετε άλλη τέτοια επικοινωνία από εμάς, χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως επίπτωση στην εκ μέρους μας παροχή των υπηρεσιών και στη συμμετοχή και παρακολούθηση των Σεμιναρίων. ζ. Τι άλλο είναι σημαντικό να λάβετε υπόψιν σας; Διαβίβαση Δεδομένων εκτός Ελλάδας Η αποθήκευση καθώς και η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν ενδέχεται να απαιτεί τη διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων, την ανάθεση ορισμένων πράξεων επεξεργασίας ή/και τη φύλαξη των δεδομένων σε αποδέκτες με τους οποίους συνεργαζόμαστε για τη λειτουργία της επιχείρησής μας, σε τοποθεσία που βρίσκεται εκτός της Ελλάδας, και ειδικότερα σε άλλες χώρες της ΕΕ αλλά και εκτός αυτής και, πιο συγκεκριμένα, στις ΗΠΑ. Διαβάστε αναλυτικότερα στη σχετική ενότητα (βλ. Ενότητα 5.α). Αποστολές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και μετά τη λήξη της μεταξύ μας Σύμβασης Τα δεδομένα σας τα διατηρούμε γενικά μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας που περιγράφουμε πιο πάνω (βλ. Ενότητα 1.γ). Σημειώστε ότι το email σας το αποθηκεύουμε και το χρησιμοποιούμε για αποστολές ηλεκτρονικών επικοινωνιών για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης για διάρκεια πέντε ετών από τη λήξη της μεταξύ μας σύμβασης. Διαβάστε αναλυτικότερα στη σχετική ενότητα (βλ. Ενότητα 5.γ). 2. Από πού συλλέγουμε τα δεδομένα σας;  α. Από εσάς. Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που περιγράψαμε αναλυτικά πιο πριν, τα οποία εσείς μας γνωστοποιείτε και μας παρέχετε εκούσια, εφόσον επιθυμείτε την εγγραφή και συμμετοχή σας σε Σεμινάριο, κατά τη συμπλήρωση των εντύπων και ηλεκτρονικών φορμών εγγραφής σε Σεμινάριο ή που παράγονται κατά την εγγραφή σας σε Σεμινάριο, είτε διαδικτυακά, συμπληρώνοντας τη φόρμα παραγγελίας στην Ιστοσελίδα www.theartflip.com ή www.theartflipschool.com, είτε διά ζώσης, στην έδρα μας, συμπληρώνοντας την έντυπη φόρμα εγγραφής, ή δεδομένα τα οποία παράγονται κατά τη σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης (πχ. αριθμός παραγγελίας).  β. Από τους συνεργάτες μας και το Facebook.  Τυγχάνουν επεξεργασίας τα δεδομένα που συλλέγουν τρίτοι συνεργάτες μας όπως η Dn Host (πρόκειται για τα δεδομένα που δημιουργούνται όταν χρησιμοποιείτε το λογαριασμό σας, δείτε αναλυτικά τη σχετική Ενότητα 7.α) ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων για λογαριασμό μας, όπως το Facebook (δεδομένα που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στη σελίδα μας στο Facebook, δείτε αναλυτικά τη σχετική Ενότητα 7.α). γ. Για το λόγο αυτό: Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προϋποθέτει κατ’ αρχήν εκ μέρους σας παραγγελία και εγγραφή σε Σεμινάριο, είτε διαδικτυακά, είτε διά ζώσης στην έδρα μας. Κατ’ εξαίρεση, δυνάμεθα να προβούμε σε επεξεργασία δεδομένων επισκεπτών της ιστοσελίδας μας στο Facebook, οι οποίοι δεν έχουν εγγραφεί σε Σεμινάριο, για στατιστικούς σκοπούς. Διαβάστε περισσότερα για το πώς και γιατί συμβαίνει αυτό στη σχετική Ενότητα 7.α. Δεν συλλέγουμε δεδομένα από oποιονδήποτε χρήστη που απλώς επισκέπτεται τις ιστοσελίδες μας www.theartflip.com ή www.theartflipschool.com.  Δεν θα συλλέξουμε ποτέ προσωπικά σας δεδομένα που αφορούν τα μέσα πληρωμής (όπως τα στοιχεία της κάρτας σας ή του λογαριασμού σας στο Pay Pal και λοιπά συναφή δεδομένα πληρωμής). Δεν θα λάβουμε γνώση ποτέ του κωδικού πρόσβασης στο λογαριασμό σας. Τον γνωρίζετε μόνο εσείς. Δεν παρακολουθούμε τη συσκευή σας κατά την πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας. Δεν έχουμε τοποθετήσει κάμερες στο χώρο που πραγματοποιούνται τα Σεμινάρια. Δεν αναζητούμε ούτε συλλέγουμε σκοπίμως προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω των 18 ετών ούτε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που ανακαλύψουμε ότι έχουμε συλλέξει κατά λάθος τέτοιου είδους προσωπικά δεδομένα, θα τα διαγράψουμε στο συντομότερο εύλογα δυνατό χρόνο.  3. Γιατί μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;  α. Για τη σύναψη και εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης. Η επεξεργασία όλων των δεδομένων που συλλέγουμε και σας αφορούν κατά τη συμπλήρωση έντυπης ή διαδικτυακής φόρμας εγγραφής, η οποία πραγματοποιείται για το σκοπό παραγγελίας, εγγραφής, αγοράς θέσης και παρακολούθησης Σεμιναρίων και για την εκ μέρους μας εν γένει παροχή των προσφερόμενων παροχών, διαδικτυακών και μη, είναι απαραίτητη για τη σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης παροχής υπηρεσιών και την εκτέλεσή της. Ειδικά το email σας μας είναι απαραίτητο για τη διαδικτυακή σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης, μέσω της Ιστοσελίδας. Αν δεν μας παρέχετε τα δεδομένα σας και δεν τα επεξεργαστούμε, δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε την εγγραφή σας σε Σεμινάριο, να συνάψουμε και υλοποιήσουμε τη μεταξύ μας σύμβαση, ούτε να συμμετέχετε στα Σεμινάρια και να επωφεληθείτε των σχετικών παροχών που σας προσφέρουμε. β. Διότι έχουμε έννομο συμφέρον. Η συλλογή ή/και επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν με σκοπό την αποστολή ηλεκτρονικών επικοινωνιών (e-mails με Newsletters) για λόγους απευθείας εμπορικής προώθησης, τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, τη μετάβαση της εταιρείας μας σε νέα νομική μορφή ή για στατιστικούς σκοπούς είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων μας, τα οποία σταθμίσαμε προσεκτικά με το δικό σας συμφέρον, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και κρίναμε ότι δεν τα θίγουν, λαμβάνοντας υπόψιν το πλαίσιο συλλογής των δεδομένων, τη μεταξύ μας σχέση και τις θεμιτές προσδοκίες σας σε σχέση με την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέραμε.  Στην περίπτωση της απευθείας εμπορικής προώθησης με αποστολή e-mails με Νewsletters, μέσω της χρήσης της πλατφόρμας SendGrid, ή χειροκίνητα, το έννομο συμφέρον που επιδιώκουμε να ικανοποιήσουμε είναι η προώθηση των Σεμιναρίων μας σε παλαιούς Συμμετέχοντες, οι οποίοι ενδέχεται να ενδιαφέρονται να εγγραφούν εκ νέου σε Σεμινάριό μας. Προς το σκοπό αυτό, θεωρούμε ότι το έννομο συμφέρον μας ικανοποιείται αν μπορούμε να στέλνουμε τέτοιου είδους emails έως πέντε έτη μετά τη λήξη της μεταξύ μας σύμβασης. Έχουμε δε δικαίωμα να σας στέλνουμε emails για λόγους εμπορικής προώθησης στη διεύθυνση που μας δώσατε κατά την διαδικτυακή εγγραφή σας στα Σεμινάρια τα οποία περιέχουν ενημερώσεις, νέα και προσφορές για τα Σεμινάρια που παρέχουμε (Newsletters), δυνάμει του άρ. 11 παρ. 3 και 4 Ν. 3471/2006, αφού τα στοιχεία σας αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο της μεταξύ μας συναλλαγής και χρησιμοποιούνται για την απευθείας προώθηση των Σεμιναρίων μας και δεδομένου ότι σας παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιτάσσεστε, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, στη συλλογή και χρησιμοποίηση των στοιχείων σας για αποστολή ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αφού στο κάτω μέρος κάθε μηνύματος που σας στέλνουμε υπάρχει σύνδεσμος Aπεγγραφής (unsubscribe button), διά του οποίου μπορείτε να ζητήσετε τη διακοπή της επικοινωνίας, ενώ πάντοτε σε αυτά αναφέρεται ευδιάκριτα και σαφώς η ταυτότητα και η διεύθυνσή μας. Στην περίπτωση της επεξεργασίας για θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, το έννομο συμφέρον που επιδιώκουμε να ικανοποιήσουμε συνδέεται με την ικανοποίηση της σχετικής νομικής αξίωσης.  Στην περίπτωση της μετάβασης της εταιρείας μας σε νέα νομική μορφή, το έννομο συμφέρον που επιδιώκουμε να ικανοποιήσουμε είναι η αδιατάρακτη συνέχεια της λειτουργίας μας. Στην περίπτωση της δημιουργίας και εξαγωγής ανωνυμοποιημένων στατιστικών σε σχέση με τις επισκέψεις των χρηστών του διαδικτύου στη σελίδα μας στο Facebook, το έννομο συμφέρον που επιδιώκουμε να ικανοποιήσουμε είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το κοινό που ενδιαφέρεται για τα Σεμινάριά μας, ώστε να προσαρμόσουμε αναλόγως τις υπηρεσίες μας ή/και να αναπτύξουμε νέες υπηρεσίες.  γ. Διότι είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο. Η επεξεργασία ορισμένων δεδομένων που συλλέγουμε και σας αφορούν (όπως πχ. το  ονοματεπώνυμό σας, το ποσό που καταβάλατε για την εγγραφή σας σε Σεμινάριο), η οποία πραγματοποιείται με σκοπό την εκπλήρωση υποχρεώσεών μας δυνάμει του εφαρμοστέου νομικού πλαισίου είναι απαραίτητη, μεταξύ άλλων, και για τη συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις που μας βαραίνουν (πχ. τήρηση βιβλίων, έκδοση λογιστικών εγγράφων).  δ. Διότι μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας με σχετική δήλωση. Μπορούμε: να συλλέξουμε το email σας κατά τη διά ζώσης εγγραφή σας σε Σεμινάριο και να το επεξεργαστούμε για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης με αποστολή ηλεκτρονικών επικοινωνιών (αποστολή emails με Newsletters) μόνον εφόσον μας παρέχετε τη ρητή, ενημερωμένη και ελεύθερη συγκατάθεσή σας για την εν λόγω συλλογή και επεξεργασία, υπογράφοντας σχετική δήλωση κατά την εγγραφή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή (βλ.Ενότητα 1.δ.8), χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως επίπτωση στην εκ μέρους μας παροχή των υπηρεσιών και στη συμμετοχή και παρακολούθηση των Σεμιναρίων. 4. Σε ποιους κοινοποιούνται ή διαβιβάζονται τα δεδομένα σας;  α. Σε εμάς και το προσωπικό μας. Τα δεδομένα που σας αφορούν θα τύχουν επεξεργασίας από την υπεύθυνη και διοργανώτρια των Σεμιναρίου κ. Μάριον Κουμπούρη και, ενδεχομένως από πρόσωπα που βρίσκονται κάτω από την άμεση εποπτεία της στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης, όπως το προσωπικό της γραμματείας του κέντρου σεμιναρίων, τα οποία θα έχουν εξουσιοδοτηθεί για την επεξεργασία δεδομένων, θα δεσμεύονται να τηρούν την εφαρμοστέα νομοθεσία και την παρούσα Πολιτική ενώ έχει θα έχουν εκπαιδευτεί καταλλήλως για τη σύννομη επεξεργασία των δεδομένων σας. β. Σε συγκεκριμένους αποδέκτες.  Πέραν της επεξεργασίας των δεδομένων σας που πραγματοποιείται από εμάς, δυνάμεθα να κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν αποκλειστικά με τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών που περιγράφονται παρακάτω και μόνον για τους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται πιο πάνω.  Τέτοιοι αποδέκτες είναι πάροχοι υπηρεσιών που υποστηρίζουν τη λειτουργία της επιχείρησής μας. Αυτοί έχουν δικαίωμα να αποκτούν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας σας για τις καθορισμένες εργασίες που τους ανατέθηκαν, σύμφωνα με τη μεταξύ μας γραπτή ανάθεση και συναφείς οδηγίες. Ειδικότερα, απαιτούμε από τους εν λόγω αποδέκτες, διά έγγραφης συμφωνίας, να συμμορφώνονται με όλες τις σχετικές και εφαρμοστέες νομοθεσίες προστασίας δεδομένων καθώς και τις νόμιμες επιταγές και διατυπώσεις, ιδίως αναφορικά με τις απαιτήσεις ασφάλειας και εμπιστευτικότητας που αφορούν τα δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας Πολιτικής Ιδιωτικότητας. Οι αποδέκτες των Πληροφοριών σας ενδέχεται να είναι οι παρακάτω:  Πάροχοι διαδικτυακών και πληροφοριακών υπηρεσιών.  Δυνάμεθα να κοινοποιούμε δεδομένα που σας αφορούν στους συνεργάτες μας που ασχολούνται με τη λειτουργία και ανάπτυξη της ιστοσελίδας www.theartflip.com και www.theartflipschool.com για λογαριασμό μας και ειδικότερα: στην εταιρεία Dn Host ΙΚΕ (www.dnhost.gr), η οποία είναι ο πάροχος υπηρεσίας για τη φιλοξενία της ιστοσελίδας (web hosting), και το προσωπικό της οποίας δύναται να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που υποβάλατε με την παραγγελία σας κατά τη διαδικτυακή εγγραφή σε Σεμινάριο και η οποία εταιρεία είναι υπεύθυνη και για την αποθήκευση των δεδομένων σας στους servers της και τη λειτουργία της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένου και του λογαριασμού σας.  Σε ειδικούς τεχνικούς υπολογιστών και σχεδιαστές ιστοσελίδων οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και στους οποίους ενδέχεται να αναθέτουμε την λειτουργική υποστήριξη και ανάπτυξη της ιστοσελίδας και οι οποίοι, στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας, μπορεί να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδομένα που έχουμε συλλέξει και σας αφορούν.  1. Υπηρεσίες αποστολής ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  Δυνάμεθα να κοινοποιήσουμε το email σας και λοιπά δεδομένα σας που εμπεριέχονται στις επικοινωνίες που σας στέλνουμε (πχ. στοιχεία παραγγελίας), στην εταιρεία «SendGrid Inc», που διαχειρίζεται την ηλεκτρονική πλατφόρμα αυτοματοποιημένης αποστολής email με διακριτικό τίτλο «SendGrid» και η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ (Πολιτεία του Κολοράντο, 1801 California Street, Suite 500, Denver, Colorado 80202)). Η SendGrid μας υποστηρίζει στην αποστολή νόμιμων ηλεκτρονικών επικοινωνιών τόσο κατά τη διαδικτυακή σας εγγραφή (πχ. Αποστολή του Aποδεικτικού Παραλαβής της Παραγγελίας και της Επιβεβαίωσης Εγγραφής) όσο και για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης για λογαριασμό μας, όπως τα Νewsletters μας.  2. Διαμεσολαβητές πληρωμών.  Δυνάμεθα να κοινοποιούμε στους συνεργάτες που εξυπηρετούν τις πληρωμές (όπως το Pay Pal) τον αριθμό και λοιπά στοιχεία της παραγγελίας σας (πχ. το καταβλητέο ποσό), ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής. Πέραν αυτών των πληροφοριών, σας υπενθυμίζουμε ότι δεν θα λάβουμε ποτέ γνώση και δεν θα συλλέξουμε (και αποθηκεύσουμε) δεδομένα που αφορούν τα μέσα πληρωμής της παραγγελίας σας (όπως τα στοιχεία της κάρτας σας ή του λογαριασμού σας στο Pay Pal και λοιπά συναφή δεδομένα πληρωμής).  3. Λογιστές, δικηγόροι και συνεργάτες παρόμοιων ειδικοτήτων.  Δυνάμεθα να κοινοποιήσουμε σε συνεργάτες που μας υποστηρίζουν σε λογιστικές ή νομικές μας υποθέσεις και αυτοί να επεξεργαστούν για λογαριασμό μας ορισμένα αναγκαία δεδομένα που σας αφορούν στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των φορολογικών ή άλλων έννομών μας υποχρεώσεων, για παράδειγμα, για την τήρηση των λογιστικών μας βιβλίων και την καταχώρηση λογιστικών εγγράφων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, τα απαραίτητα δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν και σε δημόσια αρχή (π.χ. δικαστήριο). 4. Καθολικοί διάδοχοι. Δυνάμεθα να διαβιβάσουμε το αρχείο με το σύνολο των προσωπικών δεδομένων σας σε οποιονδήποτε νόμιμο καθολικό διάδοχο της ατομικής μας επιχείρησης, αν για παράδειγμα αποφασίσουμε να αλλάξουμε την εταιρική μορφή υπό την οποία λειτουργούμε ή εάν μεταβιβαστεί η επιχείρησή μας σε άλλο πρόσωπο, στο πλαίσιο εξαγοράς ή συγχώνευσης, για την οποία θα ενημερωθείτε εγκαίρως.  Πέραν των ανωτέρω αποδεκτών, τα δεδομένα σας δεν κοινοποιούνται σε τρίτους και ασφαλώς δεν παρέχουμε προς ενοικίαση ούτε πωλούμε τα δεδομένα σας σε τρίτες επιχειρήσεις για δική τους χρήση εμπορικής πολιτικής και προώθησης.  5. Που αποθηκεύoνται τα δεδομένα σας, με πόση ασφάλεια και για πόσο χρονικό διάστημα;  α. Αποθήκευση δεδομένων. Σε φυσικό μη αυτοματοποιημένο σύστημα αρχειοθέτησης στην έδρα μας Τα δεδομένα που συλλέγουμε σε περίπτωση εγγραφής σας διά ζώσης σε Σεμινάριο, με τη συμπλήρωση της Φόρμας Συμμετοχής, αποθηκεύονται αποκλειστικά σε έντυπη μορφή σε ειδικό χώρο αρχειοθέτησης που βρίσκεται στην έδρα μας, πλην του ονόματος χρήστη και του email σας, τα οποία δύνανται να αποθηκεύονται και στους servers των αποδεκτών με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Στους servers των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας της ιστοσελίδας μας και υπηρεσιών αποστολής και διαχείρισης ηλεκτρονικών επικοινωνιών Τα δεδομένα που συλλέγουμε σε περίπτωση διαδικτυακής εγγραφής σας σε Σεμινάριο, με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα μας καθώς και τα δεδομένα που σχετίζονται με το λογαριασμό σας αποθηκεύονται στους servers της Dn Host, η οποία χρησιμοποιεί κέντρα Δεδομένων που βρίσκονται στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΕ.  Επίσης, το email σας λοιπά δεδομένα σας που εμπεριέχονται στις επικοινωνίες που σας στέλνουμε (πχ. στοιχεία παραγγελίας), ενδέχεται να αποθηκευτεί στους servers της SendGrid, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στις ΗΠΑ. Η εν λόγω διαβίβαση σε τρίτη χώρα εκτός ΕΕ δεν πρέπει να σας ανησυχεί, δεδομένου καλύπτεται από το άρθρο 45 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι στις ΗΠΑ διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων σας, εκδίδοντας την απόφαση Privacy Shield, για την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε από εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en. Aντίστοιχα, η εταιρεία SendGrid είναι Privacy Shield Certified. Για περισσότερες πληροφορείς, ανατρέξτε εδώ: https://sendgrid.com/policies/privacy/privacy-shield-certification/ και εδώ: https://sendgrid.com/policies/privacy/. β. Ασφάλεια των δεδομένων που σας αφορούν και της επεξεργασίας τους. Φροντίζουμε να λαμβάνουμε και να εφαρμόζουμε τα κατάλληλα και ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας και τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα της επεξεργασίας και η ακεραιότητα των δεδομένων σας και επιλέγουμε συνεργάτες που μας βοηθούν σε αυτή την επεξεργασία που εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων σας. Ειδικότερα: Ο ειδικός χώρος αρχειοθέτησης είναι ασφαλής και πρόσβαση σε αυτόν έχουν μόνον η υπεύθυνη των Σεμιναρίων και ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απασχολούνται στην εταιρεία μας.  Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται στους servers των συνεργατών μας σε κρυπτογραφημένη μορφή και σε πλήρως ασφαλή και πιστοποιημένα περιβάλλοντα λειτουργίας τα οποία είναι προστατευμένα από το κοινό, εφαρμόζουν γενικώς αποδεκτά βιομηχανικά πρότυπα προστασίας πληροφοριών που αφορούν υποκείμενα και μεταχειρίζονται αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας, ώστε να αποκτάται πρόσβαση μόνο από εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο προσωπικό και να αποτρέπεται μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά.  Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε εδώ: https://sendgrid.com/policies/security https://dnhost.gr/legal/privacy Υπάρχει εγκατεστημένο SSL πιστοποιητικό ασφαλείας στην Iστοσελίδα μας. Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν θα λάβουμε ποτέ γνώση και δεν θα συλλέξουμε (και αποθηκεύσουμε) τις πληροφορίες που αφορούν τα μέσα πληρωμής (όπως τα στοιχεία της κάρτας σας ή του λογαριασμού σας στο Pay Pal και λοιπά συναφή δεδομένα πληρωμής). Όλες οι πληρωμές για εγγραφές σε Σεμινάριο πραγματοποιούνται διαμέσου τραπεζικού εμβάσματος ή διά της ιστοσελίδας του Paypal. Οι πληροφορίες που αφορούν την πληρωμή θα διαβιβαστούν από εσάς είτε χειροκίνητα στην τράπεζα είτε, με χρήση κρυπτογραφημένης σύνδεσης απευθείας στο PayPal, διαμέσου των ασφαλών συστημάτων συναλλαγών που διατηρούν και με βάση τα σχετικά μέτρα ασφαλείας που με δική τους ευθύνη έχουν λάβει. γ. Περίοδος διατήρησης των δεδομένων που σας αφορούν.  Διατηρούμε όλα τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή επεξεργαζόμαστε και σας αφορούν καθώς και τα δεδομένα που σχετίζονται με το Λογαριασμό σας, καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταξύ μας σύμβασης. Αυτή εξαρτάται από το Σεμινάριο στο οποίο έχετε εγγραφεί και την διάρκεια υλοποίησής του, γι’ αυτό θα πρέπει να ανατρέξετε στη μεταξύ μας σύμβαση ή στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, εκτός αν λυθεί πρόωρα (πχ. λόγω υπαναχώρησης) σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης, τα δεδομένα σας, με την επιφύλαξη του email σας, θα διαγραφούν μόλις λάβουμε τη σχετική σαφή δήλωση. Διατηρούμε τα απαραίτητα δεδομένα που συλλέξαμε με τις έντυπες ή ηλεκτρονικές φόρμες συμμετοχής (ιδίως: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, πληρωθέν ποσό εγγραφής), για εκπλήρωση έννομων υποχρεώσεων ή για θεμελίωση, υποστήριξη και άσκηση νομικών αξιώσεων που απορρέουν ή σχετίζονται με τη μεταξύ μας σύμβαση, φυλάσσοντάς τες για όσο διάστημα διαρκεί η νόμιμη προθεσμία υποχρέωσης διατήρησης ή παραγραφής των αξιώσεων και για διάστημα δύο μηνών από τη λήξη αυτής καθώς και για όσο επιπρόσθετο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο, με βάση την πορεία των αξιώσεων που τυχόν έχουν εγερθεί. Το email σας το αποθηκεύουμε και το χρησιμοποιούμε για αποστολές ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Newsletters), οι οποίες θα διέπονται επίσης από την Πολιτική Ιδιωτικότητάς μας, για διάρκεια πέντε ετών από τη με οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της μεταξύ μας σύμβασης. Μετά την παρέλευση της εκάστοτε προβλεπόμενης διάρκειας αποθήκευσης και χρήσης, τα δεδομένα σας διαγράφονται οριστικά, τόσο διά της καταστροφής των σχετικών εντύπων αρχείων όσο και δια της οριστικής διαγραφής των ψηφιακών αρχείων από οπουδήποτε αυτά ευρίσκονται.  6. Ο λογαριασμός σας στην The Art Flip και επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν.  Με την εγγραφή και αγορά συμμετοχής θέσης σε σεμινάριο, διαδικτυακά ή διά ζώσης, προβαίνουμε στη δημιουργία ενός προσωπικού σας λογαριασμού στην ιστοσελίδα www.theartflipschool.com, διά της οποίας μπορείτε να αποκτάτε πρόσβαση στις διαδικτυακές μας υπηρεσίες και να ανταλλάσσετε μηνύματα με την υπεύθυνη των Σεμιναρίων. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα εξής: Η λειτουργία του εν λόγω λογαριασμού και η δια αυτού παροχή των διαδικτυακών παροχών του Σεμιναρίου προϋποθέτει απαραιτήτως την εκ μέρους μας συλλογή και επεξεργασία του ονόματος χρήστη το οποίο εσείς επιλέγετε καθώς και άλλα δεδομένα που σχετίζονται με αυτόν, όπως το ιστορικό σύνδεσης. Αντιθέτως, δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε τον κωδικό πρόσβασης που εσείς επιλέγετε για το λογαριασμό σας. Ο λογαριασμός σας παραμένει ενεργός και προσβάσιμος σε εσάς καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταξύ μας σύμβασης. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που σχετίζονται με το λογαριασμό σας διαρκεί κατά το διάστημα αυτό και μετά την πάροδό του διακόπτεται ενώ τα σχετικά δεδομένα διαγράφονται οριστικά. Σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης, η διαγραφή του λογαριασμού και των συναφών δεδομένων θα πραγματοποιηθεί μόλις λάβουμε τη σχετική σαφή δήλωση. Τα δεδομένα που σχετίζονται με το λογαριασμό σας και τη χρήση αυτού (όνομα χρήστη, ιστορικό σύνδεσης, τυχόν μηνύματα επικοινωνίας κλπ.) αποθηκεύονται στους servers της Dn host για όσο διάστημα ο λογαριασμός σας είναι ενεργός.  7. Λοιπά θέματα που αφορούν τη ιδιωτικότητά σας και την παρούσα Πολιτική. α. Επεξεργασία δεδομένων σας μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook Τhe Art Flip. Διατηρούμε και διαχειριζόμαστε τη φιλοξενούμενη σελίδα στο Facebook με τίτλο «Τhe Art Flip», η οποία είναι διαθέσιμη εδώ: https://www.facebook.com/theartflip/. Kάθε φορά που αλληλεπιδράτε με τη σελίδα μας στο Facebook, λαμβάνουμε γνώση των στοιχείων του προφίλ σας (ή μέρος αυτών) στο Facebook ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κοινοποιείτε δημοσίως και επιτρέπετε στο Facebook να μας κοινοποιήσει, ακόμα και εάν δεν έχετε εγγραφεί σε Σεμινάριο. Περαιτέρω, ως διαχειριστής της σελίδας μας, είμαστε από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων σας με το Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland), ακόμα και αν δεν έχετε εγγραφεί σε Σεμινάριο, στο βαθμό που ενδέχεται να κάνουμε χρήση του εργαλείου «Facebook Ιnsights» που προσφέρεται από το Facebook και να ζητήσουμε και να λάβουμε (αποκλειστικά σε ανωνυμοποιημένη μορφή) στατιστικά που προκύπτουν από τις επισκέψεις χρηστών του διαδικτύου (με ή χωρίς λογαριασμό στο Facebook), καθορίζοντας τα σχετικά κριτήρια με την επιλογή κατάλληλων φίλτρων που μας παρέχει το Facebook, όπως δημογραφικά δεδομένα που αφορούν το κοινό που επισκέπτεται τη σελίδα μας στο Facebook (ιδίως δεδομένα σχετικά με τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά του από απόψεως ηλικίας, φύλου, προσωπικής και επαγγελματικής κατάστασης), πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ζωής και τα ενδιαφέροντα του κοινού αυτού (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις αγορές και την αγοραστική συμπεριφορά στο διαδίκτυο των επισκεπτών της σελίδας μας καθώς και με τις κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών που τους ενδιαφέρουν περισσότερο), καθώς και γεωγραφικά δεδομένα, τα οποία δημιουργούνται και συλλέγονται αποκλειστικά από το Facebook με την τοποθέτηση cookies στη σελίδα του.  Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς το Facebook συλλέγει δεδομένα σας ή πώς αυτά κοινολογούνται σε εμάς ή για να επιλέξετε τη μη συλλογή ή τη μη κοινοποίηση των εν λόγω στοιχείων από το Facebook, ελέγξτε τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας του λογαριασμού σας στο Facebook (https://www.facebook.com/privacy/), ή εφόσον δεν έχετε λογαριασμό σε αυτό, τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο.  β. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναθεωρήσουμε, μεταβάλλουμε, ανανεώσουμε και τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας οποιαδήποτε στιγμή. Εάν προβούμε σε οποιαδήποτε ουσιώδη αλλαγή σχετικά με τον τρόπο που μεταχειριζόμαστε τα δεδομένα σας και, ιδίως, στην περίπτωση που μεταβληθούν οι σκοποί της επεξεργασίας, αλλάξει ο υπεύθυνος επεξεργασίας, προστεθούν νέοι αποδέκτες ή διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε άλλη τρίτη χώρα, θα σας ενημερώσουμε προηγουμένως εγκαίρως και προσηκόντως, ώστε να ενημερωθείτε και να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. γ. Ιδιωτικότητα και Σύνδεσμοι προς Iστοσελίδες τρίτων. Στην περίπτωση που εγκαταλείψετε την Ιστοσελίδα ή ανακατευθυνθείτε σε ιστοσελίδα ή εφαρμογή τρίτου, δεν διέπεστε πλέον από τη δική μας Πολιτική Ιδιωτικότητας. Αυτό ενδέχεται να συμβεί όταν κάνετε κλικ σε εξωτερικούς υπερσυνδέσμους που είναι τοποθετημένοι εντός της ιστοσελίδας μας, οι οποίοι ενδέχεται να σας κατευθύνουν εκτός της ιστοσελίδας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές των εν λόγω τρίτων ιστοσελίδων αναφορικά με την προστασία της ιδιωτικότητας και σας συνιστούμε να διαβάζετε τακτικά τις δηλώσεις ιδιωτικότητας και τους όρους χρήσης τους.  δ. Δήλωση ενημέρωσης, κατανόησης και αποδοχής. Προβαίνοντας σε παραγγελία, εγγραφή και αγορά θέσης συμμετοχής σε Σεμινάριο, διαδικτυακά ή δια ζώσης,  παρακολουθώντας το Σεμινάριο, αποκτώντας και κάνοντας χρήση του λογαριασμού σας και των εκεί προσφερόμενων παροχών), κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας μας www.thartflip.com και www.theartflipschool.com, και της σελίδας μας στο Facebook Τhe Art Flip, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ότι αποδέχεστε ρητώς να διέπεστε δεσμευτικώς από τη Πολιτική Ιδιωτικότητας και όλα τα επιμέρους στοιχεία αυτής, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε εγγράφου αναφέρεται ρητώς εντός αυτής (μέσω υπερσυνδέσμου ή με άλλο τρόπο), συμφωνείτε με τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και σύμφωνα με τον τρόπο που εκεί περιγράφεται, και παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται.  Επίσης, δηλώνετε και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα που υποβάλλετε και σας αφορούν είναι ακριβή και γνήσια. Εάν δε συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική, θα πρέπει να απέχετε από τη σύναψη σύμβασης μαζί μας και από το να μας παρέχετε οποιαδήποτε προσωπική σας πληροφορία και δεδομένο ενώ, σε μία τέτοια περίπτωση, δεν θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων των Σεμιναρίων τα οποία απεικονίζονται και προσφέρονται προς εγγραφή σε αυτά διά της Ιστοσελίδας ή διά ζώσης.

bottom of page